Yoga er en ypperlig søndagsaktivitet. Søndager er hviledag. Hvile fra jobb og fra hverdagens kjas og mas. Hvile fra bilkø eller fulle busser. Hos Mandala Yoga får du også mental hvile – selv om musklene jobber. Og på dagens søndagsyoga fikk deltakerene virkelig jobbet. Vi fyrte igang med full håndstående og vred oss inn i framoverbøy. Og dette var bare oppbygningen! Målet var å løfte oss opp og av gulvet. Og jammen fikk vi alle med helt til to-hand-arm-posisjon, Dwi Hasta Bhujasana.

Avslutningsvis gjorde vi noen lette bakoverbøy som fire-føtter-posisjon, Chatush Padasana, som du ser på bildet. Dessverre har vi ingen bilder av de andre øvelsene. Da var instruktør Janna fullt opptatt med å undervise. 😉

Fortsatt god søndag! 🧘🏼‍♀️