Iyengar Yoga

Iyengar Yoga, er oppkalt etter og utviklet av B. K. S. Iyengar, og er en form for Hatha Yoga som har fokus på detaljer, presisjon og justering i ytelse av holdning (asana) og pustekontroll (pranayama). Utviklingen av styrke, mobilitet og stabilitet er oppnådd gjennom asanas.

B.K.S. Iyengar har systematisert over 200 klassiske yoga posisjoner og 14 forskjellige typer Pranayama (med variasjoner av mange av dem), alt fra grunnleggende til avansert. Dette bidrar til at studentene i Iyengar Yoga utvikler seg gradvis ved å flytte fra enkle stillinger til mer komplekse og utvikle sinn, kropp og ånd gjennom en trinnvis tilnærming.

Iyengar Yoga bruker ofte rekvisitter, som belter, blokker og tepper, som hjelpemidler til å utføre asanas (stillinger). Rekvisitter gjør det mulig for elevene å utføre asanas på riktig måte, minimerer risikoen for skade eller belastning, og gjør stillingene tilgjengelige for både unge og gamle.

Iyengar Yoga er en form for Hatha Yoga der det er fokus på strukturell tilpasning av den fysiske kroppen gjennom utviklingen av asanas. Gjennom øvelsen av et asanasystem, tar det sikte på å forene kropp, sinn og ånd for helse og velvære. Disiplinen anses av sine praktikere å være et kraftig verktøy for å avlaste stressi det moderne livet, noe som igjen bidrar til å fremme total fysisk og åndelig velvære.

Det kan sies at Iyengar skiller seg fra de andre stilene av yoga av tre sentrale elementer: teknikk, sekvens og timing.

  • Teknikk refererer til presisjonen av kroppens justering og ytelsen til pranayama.
  • Sekvens betyr sekvensene der asanas og pusteøvelser praktiseres. Etter den spesifikke sekvensen er viktig for å oppnå det ønskede resultatet, fordi bare kombinasjonen av bestemte poser og pusteteknikker kan sikre den forventede positive effekten.
  • Timing er det tredje nøkkelelementet som definerer tiden brukt i hver pose eller pranayama. [1]

Iyengar Yoga er preget av stor oppmerksomhet på detaljer og presis fokus på kroppsjustering. Iyengar pionerer bruken av «rekvisitter» som puter, benker, blokker, stropper og sandposer, som fungerer som hjelpemidler slik at nybegynnere kan oppleve asanas lettere og fullt enn ellers kunne være mulig uten flere års praksis. Rekvisitter tillater også eldre, skadede, trette eller syke studenter å nyte fordelene med mange asanas via fullt støttede metoder som krever mindre muskulær innsats.
I motsetning til mer erfaringsbaserte tilnærminger der elevene oppfordres til å selvstendig «finne veien» til asanas ved å imitere læreren, er en Iyengar Yoga-klasse svært verbal og presis, med feiljusteringer og feil som er aktivt korrigert. Iyengar-lærerne fullfører minst to år med streng trening for innledende sertifikat. De kan fullføre påfølgende mellomnivåer og seniornivåer av sertifisering, som muligens innebærer et tiår eller mer av trening.

Les mer

Adho Mukha Vrksasana