Vil du bli yogalærer i Iyengar yoga?

Har du lurt på om det å være yogalærer er noe for deg? Har du hørt om mentorprogrammet for yogalærere i Iyengar yoga tidligere, men ikke vært helt sikker på om du klarer det. Nå kan du delta i et helt unikt program på veien mot å bli internasjonalt sertifisert Iyengar yogalærer. Og du vil få personlig veiledning av vår hovedlærer Janna hele veien.

En mentee underviser for sine medelever mens de og mentor sitter og ser på.
En lærerkandidat underviser yogaposisjonen båten under en tidligere utdannelse.

Et mentorprogram vil fungere nesten som den opprinnelige metoden for å bli yogalærer. En erfaren guru lærer eleven yoga, og med tiden tar eleven med seg kunnskapen videre til sin elev. Med så tett oppfølging får du gode muligheter til å fokuser ekstra på det som er dine største styrker. Og du får hjelp til å se hva som er dine utfordringer.

Forutsetninger for å delta på mentorprogrammet

For å være med på mentorprogrammet, så må du ha gjort Iyengar yoga i minst tre år. Det vil si at du må ha fulgt en Iyengar yogalærer fast. Du må også ønske å fordype deg i Iyengar yogatradisjonen og sette av tid ukentlig til studier og egenpraksis. Menteene må også være medlem av Den norske Iyengar yogaforeningen fra starten av mentorprogrammet.

Mentorprogrammets innhold

Programmet vil ha noe undervisning i helgesamlinger, men mye av læringen vil skje i deltakelse på ukentlige klasse, en til en samtaler, arbeid i mindre grupper og, ikke minst, i utviklingen av den egen praksis. Deltakerne vil trene på å undervise hverandre, noe som ikke bare gir undervisningserfaring, men også trening i å gi feedback.

En svært viktig del av læringen skjer gjennom å assistere på klasse. Bor du lagt unna og ikke kan være med på å undervise hos Mandala yoga i Oslo, så skreddersyr vi en løsning for at du kan få bygget erfaring nærmere deg. Du kan følge klassene vi tilbyr online og vi sammen finner vi ut hvordan du skal få assistert nok når den tid kommer.

Mentorprogrammet vil ha en rød tråd gjennom semesteret og det blir hovedfokus på følgende: Det første året ser vi på egenpraksisen din, det andre vil det være fokus på å assistere ved undervisning og det tredje vil hovedfokuset være på at du selv skal undervise.

For å vite mer om hva studiet inneholder bør du sette deg inn i pensum som er gjengitt nederst på siden.

Eksamen for yogalærere i Iyengar yoga

I Iyengar yoga er systemet slik at det er mentoren din som vil se og dermed fortelle deg at du er klar for å gå opp til eksamen. Du kan derfor være trygg på at du er klar. Det er imidlertid hvert enkelt lands forening som er ansvarlig for å avholde eksamen med eksterne sensorer. Mentoren din vil altså ikke kunne sertifisere deg, men legger du ned en solid innsats så vil du få det til.

Du må regne med å bruke minst tre år på dette løpet. Du får ikke gå opp til eksamen før din mentor sier du er klar for det uansett hvor klar du måtte føle deg selv. Eksamen blir normalt arrangert av Iyengar yogaforeningen for kandidatene i landet man bor i. Dersom det er lenge til neste eksamen er det mulig å søke om å ta eksamen i et annet land. Norge samarbeider med Sverige og Danmark. Utover å godkjenne når kandidatene er klar for eksamen har ikke Mandala Yoga noe med eksamen å gjøre. Slik er det i Iyengar yoga-systemet verden over, og etter vår mening er det med på å sikre at de som kan smykke seg med tittelen internasjonalt sertifisert Iyengar yogalærer holder den kvaliteten man forventer av en Iyengar yogalærer.

Meld din interesse for å bli yogalærer via skjemaet under!

NB! Dette er ingen bindende påmelding du melder kun din interesse. De som har registrert seg via skjema får muligheten til å melde seg på før vi gjør påmeldingskjema tilgjengelig for andre.

  Mentorprogrammets pensum

  Bøker:

  Tree of yoga, B.K.S. Iyengar
  Art of Yoga, B.K.S. Iyengar
  Yoga in Action: Preliminary Course, Geeta Iyengar
  Yoga in Action: Intermediate Course, Geeta Iyengar
  Light on Yoga, B.K.S. Iyengar
  Light on Pranayama, B.K.S. Iyengar
  Basic Guidelines for Teachers of Yoga, B.K.S. Iyengar og Geeta Iyengar

  I tillegg vil det være en bok eller tilsvarende innen anatomi og fysiologi som er relevant for yogaundervisning.

  Posisjoner:

  Utthishtha Sthiti — Stående Asanas
  Tadasana 1
  Vrksasana
  Utthita Trikonasana
  Parivrtta Trikonasana
  Utthita Parsvakonasana
  Parivrtta Parsvakonasana
  Virabhadrasana I
  Virabhadrasana II
  Virabhadrasana III
  Ardha Chandrasana
  Utthita Hasta Padangusthasana I med støtte
  Utthita Hasta Padangusthasana II med støtte
  Parsvottanasana
  Prasarita Padottanasana I
  Utkatasana
  Padangusthasana
  Padahastasana
  Uttanasana
  Garudasana

  Upavistha Sthiti — Sittende Asanas
  Dandasana
  Swastikasana
  Parvatasana in Swastikasana
  Gomukhasana
  Siddhasana
  Virasana
  Parvatasana in Virasana
  Baddha Konasana
  Upavistha Konasana

  Paschima Pratana Sthiti — Fremoverbøy Asanas
  Adho Mukha Virasana
  Janu Sirsasana
  Trianga Mukhaikapada Paschimottanasana
  Marichyasana I
  Parsva Upavistha Konasana
  Paschimottanasana (Ugrasana/Brahmacharyasana)
  Malasana II

  Parivrtta Sthiti — Sidelengs forlengende Asanas
  Parighasana
  Bharadvajasana I
  Bharadvajasana II
  Marichyasana III
  Ardha Matsyendrasana I

  Viparita Sthiti — Inversjoner
  Salamba Sirsasana I (ved bruk av vegg. Man skal kunne undervise med tauvegg dersom det er tigjengelig på eksamen).
  Salamba Sarvangasana I
  Halasana
  Parsva Halasana
  Karnapidasana
  Parsva Karnapidasana
  Supta Konasana
  Eka Pada Sarvangasana
  Parsvaika Pada Sarvangasana
  Chatushpadasana
  Setubandha Sarvangasana (med støtte)
  Setubandha Sarvangasana
  (fra Sarvangasana, med bøyde knær, føttene til vegg eller stol)

  Udara Akunchana Sthiti — Asanas for magestyrke
  Paripurna Navasana
  Ardha Navasana
  Urdhva Prasarita Padasana (90°)
  Supta Padangusthasana I
  Supta Padangusthasana II

  Purva Pratana Sthiti — Bakoverbøy Asanas
  Salabhasana
  Makarasana
  Dhanurasana
  Bhujangasana I
  Urdhva Mukha Svanasana
  Ustrasana
  Urdhva Dhanurasana I
  Dwi Pada Viparita Dandasana (med stol)

  Visranta Karaka Sthiti — Restorative Asanas
  Supta Swastikasana
  Supta Virasana
  Supta Baddha Konasana
  Savasana

  Hasta Tolana Sthiti — Armbalanserende Asanas
  Chaturanga Dandasana
  Adho Mukha Svanasana
  Pincha Mayurasana (ikke obligatorisk)
  Adho Mukha Vrksasana (ikke obligatorisk)
  Tittibhasana Uttanasana (ikke obligatorisk)